fbpx

PROMOCJA KREDYTU MIESZKNIOWEGO - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej

PROMOCJA KREDYTU MIESZKNIOWEGO

PROMOCJA SPECJALNA NA KREDYT MIESZKANIOWY

oferta dla Klientów nabywających nieruchomości od deweloperów współpracujących z BSZP

  • prowizja 0%
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę
  • brak warunków dodatkowych
  • niska marża kredytu
  • minimum formalności
  • szybka decyzja o kredycie
  • wysoka kwota kredytu – do 800 000 zł
  • okres spłaty kredytu – do 25 lat

Deweloperzy, z którymi współpracuje BSZP:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE “ALGOS” – ANDRZEJ LASEK (link)

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego 100 000,00 zł; całkowita kwota kredytu 100 000,00 zł (prowizja i opłata przygotowawcza płatne ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 120 miesięcy; roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,32%; całkowity koszt kredytu wynosi 28 221,69 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł; opłata przygotowawcza 1 500,00 zł; odsetki od kredytu 26 721,69 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 5,83%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 128 221,69 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 09/05/2022r.