fbpx

Kredyt mieszkaniowy - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej

Oferta Oferta dla Ciebie Kredyty Kredyt mieszkaniowy

PROMOCJA KREDYTU MIESZKANIOWEGO

  • prowizja 0%*
  • marża tylko 2,50 p.p.
  • kwota kredytu do 800 000 zł
  • okres spłaty do 25 lat
  • na dowolny cel mieszkaniowy

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego 50 000,00 zł; całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł (prowizja i opłata przygotowawcza płatne ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 120 miesięcy; roczne zmienne oprocentowanie nominalne 2,75%; całkowity koszt kredytu wynosi 8 238,00 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł*, opłata przygotowawcza 750,00 zł, odsetki od kredytu 6 888,00 zł, koszty usług dodatkowych (opłata za konto) 600,00 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 3,36%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 58 238,00 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 13/08/2021r.

*pod warunkiem posiadania średnich miesięcznych obrotów w wysokości min. 2 000,00 zł (średnia z ostatnich 3 m-cy); posiadaniu karty do konta oraz bankowości elektronicznej

PROMOCJA KREDYTU MIESZKANIOWEGO!!!

Trwa PROMOCJA kredytu mieszkaniowego!
Tylko teraz:
- prowizja 0 zł!
- marża w dół!

Sprawdź szczegóły