fbpx

SUPER OKAZJA II - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej

KREDYT SUPER OKAZJA II

  • na dowolny cel konsumpcyjny
  • niska marża
  • wysoka kwota kredytu – do 200 000 zł
  • okres spłaty kredytu – do 10 lat
  • preferowane różne formy zabezpieczenia

 

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 50 000,00 zł; całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł (prowizja i opłata przygotowawcza płatne ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 36 miesięcy; roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,65%; całkowity koszt kredytu wynosi 10 086,66 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 2 000,00 zł (dla stałych Klientów banku), opłata przygotowawcza 750,00 zł, odsetki od kredytu 7 336,66 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 14,72%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 60 086,66 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 09/05/2022r.