fbpx

Kredyt gotówkowy - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej

Oferta Oferta dla Ciebie Kredyty Kredyt gotówkowy

KREDYTY GOTÓWKOWE

Oferujemy atrakcyjnie oprocentowane kredyty gotówkowe:

Korzyści:

  • dowolnie wybrany cel (z wyjątkiem EKO Kredyt)
  • przejrzyste zasady kredytowania
  • szybka decyzja kredytowa
  • długi okres kredytowania – do 120 miesięcy
  • brak prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 50 000,00 zł; całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł (prowizja i opłata przygotowawcza płatne ze środków własnych kredytobiorcy); okres kredytowania 36 miesięcy; roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,25%; całkowity koszt kredytu wynosi 7 522,07 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 2 000,00 zł (dla stałych Klientów banku), opłata przygotowawcza 750,00 zł, odsetki od kredytu 4 772,07 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł; przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,75%; całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 57 522,07 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 05/02/2021r.