fbpx

Wyniki finansowe - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej

ROK ZAŁĄCZNIKI
2020

Bilans, RZiS, Rachunek przepływów pieniężnych, Pozycje pozabilansowe, Zestawienie zmian w kapitale własnym

Opinia biegłego rewidenta

2019

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycje pozabilansowe

 Opinia biegłego rewidenta

Zestawienie zmian w kapitale własnym

2018

Bilans Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycje pozabilansowe

Opinia biegłego rewidenta

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zestawienie zmian w kapitale własnym

2017

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycje pozabilansowe

Opinia biegłego rewidenta

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zestawienie zmian w kapitale własnym

 2016

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Opinia biegłego rewidenta

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zestawienie zmian w kapitale własnym

 2015

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Opinia biegłego rewidenta

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zestawienie zmian w kapitale własnym

 2014

Bilans Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Opinia biegłego rewidenta

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym

2013

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Opinia biegłego rewidenta

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zestawienie zmian w kapitale własnym

2012

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycje pozabilansowe

Opinia biegłego rewidenta

Zestawienie zmian w kapitale własnym